Urednost d.o.o.

Urednost je osnovana 22. kolovoza 1995 godine kao društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Čepinu, ulica Kralja Zvonimira 176. Osnivač društva je općina Čepin.

Društvo se financira sredstvima općine Čepin i naknadom za komunalne djelatnosti i komunalne usluge. Društvo se bavi distribucijom pitke vode, održavanjem vodovodne i kanalizacijske mreže, te izradom priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Organi upravljanja društvom su: skupština, nadzorni odbor i uprava. Skupštinu društva čine članovi općinskog poglavarstva. članove nadzornog odbora bira općinsko poglavarstvo svojom posebnom odlukom. Uprava se sastoji od jednog direktora, koji zastupa društvo pojedinačno i neograničeno, a bira ga na četiri godine općinsko poglavarstvo.

Nadzorni odbor čini 5 članova:

ŽELJKO POPOVIĆ
- predsjednik nadzornog odbora

DRAŽEN JALOVIČAR
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

IVAN MRŠO
- član nadzornog odbora

MIHAELA ERDEG
- član nadzornog odbora

IVAN BORŠOŠ,
- član nadzornog odbora

STANKO ZDRAVČEVIĆ
- član nadzornog odbora

SLAVKO JOSIPOVIĆ
- član nadzornog odbora

Direktor društva: Barišić Željko