Urednost d.o.o.

Urednost je osnovana 22. kolovoza 1995 godine kao društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Čepinu, ulica Kralja Zvonimira 176. Osnivač društva je općina Čepin.

Društvo se financira sredstvima općine Čepin i naknadom za komunalne djelatnosti i komunalne usluge. Društvo se bavi distribucijom pitke vode, održavanjem vodovodne i kanalizacijske mreže, te izradom priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Organi upravljanja društvom su: skupština, nadzorni odbor i uprava. Skupštinu društva čine članovi općinskog poglavarstva. članove nadzornog odbora bira općinsko poglavarstvo svojom posebnom odlukom. Uprava se sastoji od jednog direktora, koji zastupa društvo pojedinačno i neograničeno, a bira ga na četiri godine općinsko poglavarstvo.

Nadzorni odbor čini 5 članova:
1. Stjepan Rukavina - predsjednik nadzornog odbora
2. Anamarija Gregić - zamjenica predsjednika nadzornog odbora
3. Mršo Ivan - predstavnik radnika
4. Hnatek Krunoslav
5. Barišić Borislav

Direktor društva: Barišić Željko